Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2020

paulinac26
4975 578c 390
Reposted fromdarkanes darkanes vianezavisan nezavisan
paulinac26
2071 0fe9 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viasilkydreams silkydreams
Sponsored post
soup-sponsored
 
 
Reposted byZasadniczoNIE ZasadniczoNIE
paulinac26
9305 a340 390
Reposted fromrol rol viasilkydreams silkydreams
paulinac26
1888 0fbf 390

February 20 2020

paulinac26
Zacznij się otaczać ludźmi którzy w Ciebie wierzą. Tego typu grono bliskich staje się budulcem i spoiwem motywującym do działania. Napędem, który działa w momencie, kiedy Twoje lęki podświadomie zaciagają ręczny hamulec.
— Marta Tatka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianezavisan nezavisan
paulinac26
6159 6239 390
Reposted fromaugustus augustus vianezavisan nezavisan
paulinac26
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaarn arn
paulinac26
paulinac26
9769 8395 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasilkydreams silkydreams
8509 47ed 390
Reposted fromchristineroad christineroad viaarn arn
paulinac26
7479 e5d7 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaarn arn
paulinac26
0027 e413 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaarn arn
paulinac26
4605 24a1 390
Reposted fromFlau Flau vianezavisan nezavisan
paulinac26
Próbowałem usnąć, ale bez skutku. Nie można spać, gdy człowiek pełen jest uczuć, których nie da się wypowiedzieć słowami.
— Haruki Murakami - "Przygoda z owcą"
paulinac26
4975 578c 390
Reposted fromdarkanes darkanes vianezavisan nezavisan

January 20 2020

paulinac26
6290 ee7f 390
Jestem przepełniony pieknem, bo problemów mam bez liku. 
Reposted fromhrafn hrafn viasilkydreams silkydreams
paulinac26
2531 b6c1 390
hmmm......... [taste the happy]
Reposted fromrubinek rubinek viaarn arn
paulinac26
paulinac26
Kiedy człowiek czuje, że potrzeba mu czegoś więcej, wtedy zaczynają się kłopoty.
— Charles Bukowski "Fragmenty winem poplamionego notatnika. Zebrane po raz pierwszy opowiadania, eseje i felietony z lat 1944-1990"
Reposted fromechoecho echoecho vianezavisan nezavisan
paulinac26
9993 6962 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaarn arn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...