Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

paulinac26
Człowiek samotny to ten, który dla nikogo nie jest numerem jeden.
— Helene Deutsch
paulinac26
Wiem, że jestem dodatkiem. Na chwilę. Na nudę.

August 19 2017

paulinac26
3754 c4b5 390
Reposted frommelodyphantom melodyphantom vianezavisan nezavisan
paulinac26
9002 e788 390
Reposted fromchudazupa chudazupa viaoversensitive oversensitive
paulinac26
Na pytanie "co słychać?" chciałem zabijać.
— Błażej Przygodzki, Dziennik samobójców
paulinac26
9296 f66f 390
Reposted fromursa-major ursa-major vianezavisan nezavisan
paulinac26
5798 60b4 390
Reposted fromoutoflove outoflove
paulinac26
– Co robisz w życiu? – zapytał Lucyfer. Bartek zastanawiał się nad odpowiedzią. Wreszcie zdecydował się na zdanie tyleż prawdziwe, ile efektowne: – W ostatnim czasie gniję płytko.
— I. Karpowicz, "Balladayny i romanse"
Reposted fromanks anks viaoutoflove outoflove
paulinac26

Milczy, bo milczy, ale wszystko widzi.
     

— F. Dostojewski, Bracia Karamazow
Reposted frompiksele piksele viaarn arn
paulinac26
6014 2972 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaarn arn

August 15 2017

paulinac26

Jak coś mnie wkurwia to mówię, że mnie wkurwia a nie, że złowrogo szumią wierzby czy duch mój na rozżarzone węgle dupą usiadł.

Reposted fromwojna wojna viaoutoflove outoflove
paulinac26
Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić
Reposted fromwerterowska werterowska vianezavisan nezavisan
paulinac26
Zabroń mi czegoś, a zrobię to z podwójną przyjemnością.
Reposted fromappreciation appreciation vianezavisan nezavisan
1019 7016 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vianezavisan nezavisan
paulinac26
paulinac26
0159 79e1 390
Reposted fromdusix dusix vianezavisan nezavisan
paulinac26
Reposted fromkjn kjn vianezavisan nezavisan
paulinac26
Nie odkryjemy nowych oceanów, jeśli nie będziemy mieli odwagi stracić z oczu znane brzegi.
— André Gide
Reposted fromdemijohn demijohn viaoutoflove outoflove
paulinac26
Niska samoocena jest jak jazda przez życie z zaciągniętym hamulcem ręcznym.
— Maxwell Maltz
Reposted fromMuppet Muppet viaoutoflove outoflove
paulinac26
Wiesz co jest twoją największą wadą? Uważasz, że jesteś przeciętna.
Reposted fromM-M M-M viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl