Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2017

paulinac26
Reposted fromFlau Flau viaoversensitive oversensitive
paulinac26
Tak bardzo chcesz czuć się potrzebna i tak bardzo wiesz, że nie jesteś.
— za bardzo...
paulinac26
Czasem milczenie potrafi zniszczyć człowieka, tak samo mocno jak źle wypowiedziane słowa.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianezavisan nezavisan
paulinac26
taka właśnie jestem. to mój jedyny, ułomny mechanizm obronny - zobojętnienie. drętwieję i nie dopuszczam do siebie nikogo. czekam w napięciu jak ranione zwierzę, które bardzo się boi, wiedząc jednocześnie, że samo nie przetrwa kolejnej nocy.
http://fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony vianezavisan nezavisan
paulinac26
Tra­cimy ty­le cza­su na rzeczy pil­ne, że nie star­cza nam go na rzeczy ważne.
— François de La Rochefoucauld
Reposted frommoscow moscow viaoutoflove outoflove
paulinac26
2073 b383 390
Reposted fromsoSad soSad viaoutoflove outoflove
paulinac26
"Czasami dawanie komuś drugiej szansy, jest jak dawanie komuś drugiej kuli, bo nie trafił cię za pierwszym razem.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaoutoflove outoflove
paulinac26
Jak to jest mieć trzy lata? Czy byłem szczęśliwy? Czy byłem kochany? Nie pamiętam. Później od siódmego czy dziesiątego roku życia pamiętam jakieś urywki. Jakieś sceny. Mam takie zdjęcie, na którym siedzę nad „Poczytaj mi, mamo”. Jestem ubrany w białą koszulkę z zaokrąglonym kołnierzykiem. Dołki w policzkach. Fryzurę na garnek. Patrzę uśmiechnięty w książkę. Jestem pełen nadziei. Ufności. Świat jest dla mnie dobrym, przyjaznym, ciepłym miejscem. Kiedy to znika?
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea vianezavisan nezavisan
paulinac26
4764 3cf7 390
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj vianezavisan nezavisan
paulinac26
6659 f57a 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vianezavisan nezavisan

July 28 2017

paulinac26
paulinac26
4834 6880 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaoutoflove outoflove
paulinac26
1281 bcd0 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutoflove outoflove

July 24 2017

July 21 2017

paulinac26
Reposted fromFlau Flau vianezavisan nezavisan
paulinac26
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek'?
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo vianezavisan nezavisan

July 19 2017

paulinac26
Czasami na swojej drodze spotykasz osobę, której nie należy wkurwiać. To ja.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaoutoflove outoflove
paulinac26
Wszyscy kłamią. Pytanie, jak bardzo.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaoutoflove outoflove
paulinac26
7065 8f63 390
niech ten rok będzie lepszy od poprzedniego. 
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaoutoflove outoflove
paulinac26

"Później bywa zwykle za późno."

— Wiesław Myśliwski - "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromonzuiver onzuiver vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl