Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

paulinac26
2297 42e5 390
Reposted fromdailylife dailylife viamslexi mslexi
paulinac26
Mam zły dzień od paru dni.
Reposted fromboli boli viamslexi mslexi

February 21 2017

paulinac26
2510 70d4 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamslexi mslexi
paulinac26
Reposted fromkjn kjn viamslexi mslexi
paulinac26
przed samą sobą nie umiem się otworzyć.. 
— xxx
paulinac26
8207 7248 390
Reposted fromlittlefool littlefool vianezavisan nezavisan
paulinac26
Every word has consequences. Every silence, too.
— The Selected Essays (Jean-Paul Sartre)
Reposted frompensieve pensieve viamslexi mslexi

February 20 2017

paulinac26
5668 f196 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viahouseofpain houseofpain
paulinac26
6135 456f 390
Reposted fromfelicka felicka viasatyra satyra
paulinac26
2494 2550 390
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viahereyes hereyes
paulinac26
1740 45b1 390
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish viaarn arn
paulinac26
Może brakować mi słów, ale nie własnego zdania.
Reposted frommowdomniedalej mowdomniedalej vianezavisan nezavisan
paulinac26
Ja po prostu chcę za dużo i zbyt nagle.
— ja po prostu jestem trochę głupia
Reposted fromwerterowska werterowska vianezavisan nezavisan

February 19 2017

paulinac26

Każdego człowieka
trzeba poznać trzy razy:
na osobności, w towarzystwie i kiedy jest pijany.

Reposted fromnormajeane normajeane viaalcohoolic alcohoolic
0525 d627 390
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viaarn arn
paulinac26
dpcphotography

Whinlatter Forest

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viazyta zyta
paulinac26

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę.

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaarn arn
paulinac26
5460 5c1f 390
Reposted frommentha mentha viaarn arn
paulinac26
4037 ab3a 390
Reposted frommslexi mslexi

February 18 2017

paulinac26
Największym problemem dzisiejszych czasów w komunikacji międzyludzkiej jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy po to, by odpowiedzieć.
Reposted fromnezavisan nezavisan viamslexi mslexi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl