Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2017

paulinac26

October 06 2017

5829 3c15 390
Reposted fromdivi divi vianezavisan nezavisan
paulinac26
paulinac26
4135 a40a 390
Reposted fromselkies-song selkies-song viaarn arn
paulinac26
6483 cd29 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoversensitive oversensitive
paulinac26
Ja tylko, drodzy państwo, chciałabym zakomunikować, że pięknego pewnego dnia, bliżej niż dalej, wsiądę w auto i pojadę w pizdu i jelonki będą mi przebiegać przed maską i będę chodzić o świcie po lasach zatopionych we mgle i siedzieć nad jeziorami i patrzeć na taflę wody i wszystko będzie pięknie, a najpiękniejszy będzie spokój w środeczku, a co zarejestrują moje oczy to zostanie tylko dla mnie i będę się tym upajać jeszcze przez długie lata, tak.
Reposted frommrrru mrrru viaoversensitive oversensitive
paulinac26
paulinac26
7879 19a1 390
kusząca propozycja, ale chyba jednak nie.
Reposted frompiehus piehus viaoutoflove outoflove
paulinac26
8620 0129 390
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaoutoflove outoflove
2079 9d47 390
Reposted fromsavatage savatage viaarn arn
2200 cffb 390
Reposted fromdivi divi viaoutoflove outoflove

September 24 2017

1964 d78e 390

wearevanity:

Porsche eyes

Reposted frompheebs pheebs viaoutoflove outoflove
paulinac26

Zawsze mam wrażenie, że komuś przeszkadzam.

Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat vianezavisan nezavisan
paulinac26
2594 e4c2 390
Reposted fromohwhat ohwhat vianezavisan nezavisan

September 20 2017

paulinac26
Reposted fromsilence89 silence89 vianezavisan nezavisan
paulinac26
paulinac26
Kobiety szukają osobowości. Mężczyznom ona przeszkadza.
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda vianezavisan nezavisan
paulinac26
1542 b2f7 390
Reposted fromparrtyzant parrtyzant vianezavisan nezavisan
paulinac26
6274 c080 390
Reposted fromoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl