Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2017

paulinac26
2099 76cf 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaoutoflove outoflove
paulinac26
3029 74ed 390
Reposted frommsto msto viaoversensitive oversensitive

November 28 2017

paulinac26

Potrzebuję być doceniana, nawet za błahostki, bo przez większość czasu myślę, że jestem nic nie warta.

Reposted fromextract extract viaoversensitive oversensitive

November 27 2017

paulinac26
3939 7a55 390
Reposted fromoutoflove outoflove

November 25 2017

paulinac26
8263 67a8 390
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viacymen cymen
paulinac26
paulinac26
Humor jest jedyną szansą na przetrwanie dla bardzo wrażliwych ludzi. Powtarzam: jedyną szansą. Dość wcześnie zorientowałem się, że mówiąc coś w śmieszny sposób, można uniknąć kłopotów. (...) To także świetny sposób na radzenie sobie z pewnymi emocjami, które podane inaczej czynią z nas żałosnych sentymentalistów.
— Etgar Keret
Reposted fromcorvax corvax viagosiuuaam16 gosiuuaam16
paulinac26
Wing Up
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaZiomeczek Ziomeczek
paulinac26
0573 8ca2 390
Reposted fromabsurdalna absurdalna viapiar piar
paulinac26
3909 4058 390
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viapiar piar
paulinac26
4199 fdab 390
Dyrholaey Iceland
Reposted fromvolldost volldost viamaaartynnn maaartynnn
paulinac26
paulinac26
8251 85c2 390
8025 bae1 390
Reposted fromdivi divi viamaaartynnn maaartynnn
paulinac26
Jedna z najmądrzejszych decyzji mojego życia: odpuścić sobie gównianych ludzi.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamaaartynnn maaartynnn
paulinac26
1340 03e0 390
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viamaaartynnn maaartynnn
paulinac26
[...] co innego słowa, co innego czyny [...].
— Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viaiga-xvl iga-xvl

November 23 2017

paulinac26
3443 90fc 390
Reposted fromkrzysk krzysk vianezavisan nezavisan
paulinac26
8731 fd58 390
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viahereyes hereyes
paulinac26
5497 e2d0 390
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viahereyes hereyes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl