Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

paulinac26
1336 b0ea 390
Reposted bytravelling-without-movingrhubarbrrRadzimorelhxannabellefenoloftaleinarugiacentymetryDorin11myfavouritepart0agus0dessydancing-shoesselseyflyingalexalostuniverseDzessikmaudreyRainbowDashbadblooddaniellttzuluotsanataktopazmystupidheadqwertyuio
paulinac26
paulinac26
Tylko nie myśl zbyt mocno, bo zrobisz sobie krzywdę.
— Kate McCarthy, Fighting Redemption
Reposted frommefir mefir viaoversensitive oversensitive

March 28 2017

paulinac26
3697 1bd1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamslexi mslexi
paulinac26
0959 d4f0 390
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viadzieciak12 dzieciak12
paulinac26
8612 2bd1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamslexi mslexi
paulinac26
Panować można nad tym, co się myśli, ale nie nad tym, co się czuje.
— Eric-Emmanuel Schmitt
Reposted fromdreamadream dreamadream viamslexi mslexi

March 27 2017

paulinac26
'Nie o to chodzi, żeby się nie bać , ale o to, żeby znaleźć wiarę w siebie
paulinac26
3256 fdaf 390
I think it's looks like my soul
Reposted fromaletodelio aletodelio viaxannabelle xannabelle
paulinac26
Uśmiech jest takim uroczym kłamstwem. 
Reposted fromlandofmagic landofmagic viadzieciak12 dzieciak12
paulinac26
Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatouchthesky touchthesky
9328 f9d2 390
Reposted fromnowherextohide nowherextohide vianezavisan nezavisan

March 26 2017

paulinac26
6197 fca5 390
Reposted byBadylautosnattalyajdzillameovvadaaa93
paulinac26
8992 4fa6 390
Reposted fromnezavisan nezavisan vianezavisan nezavisan
paulinac26
0517 0d86 390
Reposted fromnezavisan nezavisan vianezavisan nezavisan
paulinac26
2494 2550 390
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaarn arn
paulinac26
6412 624c 390
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viamslexi mslexi
paulinac26
Dla introwertyka ważna jest jakość rozmów, dlatego starannie dobiera sobie rozmówców.  Jeśli jesteś przyjacielem introwertyka, doceń to
— "Introwertyzm - fakty i mity" Michał Lewandowski
Reposted fromdrusill-a drusill-a vianezavisan nezavisan
paulinac26
The best kind of friend is one that makes you feel like a better version of yourself.
— R.K. Lilley, Breaking her
Reposted frommefir mefir vianezavisan nezavisan

March 25 2017

paulinac26
2041 f117 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viahereyes hereyes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl