Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

paulinac26
Czasami na swojej drodze spotykasz osobę, której nie należy wkurwiać. To ja.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaoutoflove outoflove
paulinac26
Wszyscy kłamią. Pytanie, jak bardzo.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaoutoflove outoflove
paulinac26
7065 8f63 390
niech ten rok będzie lepszy od poprzedniego. 
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaoutoflove outoflove
paulinac26

"Później bywa zwykle za późno."

— Wiesław Myśliwski - "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromonzuiver onzuiver vianezavisan nezavisan

July 13 2017

5086 5899 390
paulinac26
1067 a4b4 390
paulinac26
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou vianezavisan nezavisan
paulinac26
5005 e728 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutoflove outoflove
paulinac26
Pamiętaj! Nie wybieraj tanich ludzi, łatwej drogi i szybkiej miłości… od tych trzech rzeczy nawet gówno jest więcej warte.
— Oczami Mężczyzny

July 01 2017

1981 c9f6 390

coiour-my-world:

Rialto Goodness, Olympic National Park, WA ~ by Patrick Marson Ong

paulinac26
paulinac26
0039 55f7 390
8278 62f0 390
Reposted fromamatore amatore viaoutoflove outoflove
paulinac26
Jeśli chce się być szczęśliwym, nie wolno gmerać w pamięci. 
— Emil Cioran
Reposted frompesy pesy viaoversensitive oversensitive
paulinac26

nie lubię, kiedy ktoś coś a potem nagle nic.

Reposted fromnje nje viaoversensitive oversensitive

June 28 2017

paulinac26
paulinac26
6672 2b13 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutoflove outoflove

June 24 2017

paulinac26
1316 39ba 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutoflove outoflove

June 23 2017

paulinac26
Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.

Reposted fromcharlotte99 charlotte99 viaoutoflove outoflove
paulinac26
2162 bb10 390
Reposted fromNomolestar Nomolestar viaoversensitive oversensitive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl