Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 30 2017

paulinac26
paulinac26
3504 4449 390
Reposted fromhisteryczna histeryczna viaoutoflove outoflove
paulinac26
Ideału nie szukam, ale idioty też nie.
Reposted frommefir mefir viaoutoflove outoflove
paulinac26
0285 09c1 390
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viaoutoflove outoflove

August 28 2017

paulinac26
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaoutoflove outoflove
paulinac26
paulinac26
4936 196e 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaoutoflove outoflove
paulinac26
0992 f7e2 390
Reposted fromcountingme countingme viaoutoflove outoflove
paulinac26
9281 078f 390
Reposted fromoutoflove outoflove
paulinac26
Przykro mi jeśli nie spełniam waszych oczekiwań, ale moje są dla mnie ważniejsze.
— Michael Nast
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianezavisan nezavisan
2358 ff43 390

lilyadoreparis:

Palais Garnier, Opéra de Paris. Photo superchinois801.

Reposted fromitslikerufus itslikerufus viaoutoflove outoflove
paulinac26
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— J.Picoult
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaoutoflove outoflove

August 22 2017

paulinac26
Blue Nose Pitbull
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viarainingman rainingman
paulinac26
3864 f90d 390
Reposted frompheebs pheebs viastonerr stonerr
paulinac26
1281 bcd0 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaflyingheart flyingheart
0249 ad80 390
Reposted fromdivi divi viaadaaa93 adaaa93
7144 1fbb 390
paulinac26
1806 24b6 390
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl